Norsk stemmehistorikk

Nordmenn har stemt frem mange forskjellige artister gjennom årene. Likevel er det noen land som får våre stemmer oftere enn andre.

Dette mønsteret ser man også når man undersøker de stemmene Norge har fått i løpet av ESC-historien.

Mange poeng til Sverige

Hvert år skjer det samme under den internasjonale finalen: Hellas gir flest poeng til Kypros, og sistenevnte gir poengene i retur. Sånn har det aldri vært mellom Norge og Sverige. Likevel så har nordmenn stemt klart mest på våre naboer gjennom tidene. Det nest mest populære landet er ikke overraskende Danmark. I de senere årene har også Island fått svært mange poeng fra Norge. Dette kan med andre ord type på at naboland har vesentlig større sannsynlighet for å vinne poeng fra oss. Det kan selvsagt være mange grunner til at det er slik. Disse landene har en kultur som er veldig lik den norske, og dette gjelder også innenfor musikken. Kulturen skiller seg drastisk fra hva som er vanlig i for eksempel Øst-Europeiske land. Lik smak kan derfor være en del av grunnen til at vi stemmer på våre naboer.

Poeng i retur

Det er kanskje ikke så overraskende at den samme trenden gjør seg gjeldende når man ser på hvem Norge får flest poeng fra. Sverige er det landet som har gikk oss flest stemmer gjennom tidene. Andre land som har git mange poeng til Norge er blant annet Island, Danmark og Irland. Her går stemmene tydeligvis begge veier.

Samme tendens i andre land

Det er ikke bare i Norden at man ser utstrakt stemming på naboland. Dette viser seg å være en trend i de fleste land som deltar i Eurovision Song Contest. Det er vanskelig å gi noe entydig svar på hvorfor det er slik ved unntak av kulturelle likheter. Her vil nok noen tenke at dette er litt mystisk. Det er likevel ingenting som tyder på at det er snakk om noen form for uredeligheter. Kanskje ved unntak av poengdelingen mellom Hellas og Kypros.

Norge med poengrekord

Aldri har Norge fått så mange poeng i finalen som i 2009. Da satte Aleksander Rybak ny historisk rekord i ESC med hele 387 poeng. Det er ingen andre norske deltakere som er i nærheten av å kunne måle seg med Rybak sin poengfangst. Her var det mange flere enn våre naboland som valgte å stemme på det norske bidraget. Sangen «Fairytale» var like populær både i øst og i vest. Dette var absolutt dagen som satte all statistikk til side.

Norge har både fått mest og gitt mest poeng til våre naboer i Sverige. De neste landene på listen har også i stor grad vært våre naboer. Et unntak er Irland som både har fått mange poeng fra Norge, og gitt mange i retur. Utover dette så har det vært stor variasjon i hvilke land nordmenn har stemt på. Det er vesentlig forskjell fra år til år, selv om statistikken sier noe om historiske trender. Det kan godt tenkes at alt vil endre seg i fremtiden.


Privacy Policy